GHV fogyasztói csoport

GHV fogyasztói csoport
A fogyasztói csoportok kockázatai

Az elmúlt hónapokban egyre több fogyasztói csoportot szervezı vállalkozás jelent meg a piacon. Ezek a cégek sok helyen reklámozzák szolgáltatásaikat. A hirdetéseket olvasók jelentıs része azonban továbbra sincs tisztában, mi is az a fogyasztói csoport. Emiatt sokan panaszkodnak a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. A három hatóság összegyőjtötte a leggyakrabban felmerülı kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Kiket igyekeznek beszervezni a fogyasztói csoportokba?

A nehéz anyagi helyzetben levı, jövedelemigazolással nem rendelkezı, azonnali pénzügyi segítségre szoruló embereket, a bankok számára nem hitelképes, „BAR-listás” adósokat, nyugdíjasokat. A fogyasztói csoportokat szervezı cégek azonban gyakran kínálják szolgáltatásaikat vállalkozások számára is.

A fogyasztói csoporttól hitelt kapok?

Nem. Ha banktól vesz fel kölcsönt, akkor a szerzıdés aláírását követıen azonnal hozzájut a pénzhez. Fogyasztói csoportok nem nyújthatnak hitelt.

Miért gondolják sokan azt, hogy a fogyasztói csoporton keresztül kölcsönhöz juthatnak?

Azért, mert a fogyasztói csoportokat szervezık reklámjai ezt sugallják. A hirdetésekben a „fogyasztói csoport”, a „pénzre van szüksége?”, vagy a „kezes és jövedelemigazolás nélkül” kifejezések szerepelnek, egyéb információk nem. Ezek alapján az olvasó könnyen arra a következtetésre juthat, hogy azonnal készpénzt kap. A valóság ezzel szemben az, hogy a fogyasztói csoport tagjai egyáltalán nem kapnak készpénzt, csak vásárlói jogot szerezhetnek.

Mi is az a fogyasztói csoport?

A fogyasztói csoport tagjai mondhatni egymásnak adnak kölcsön. Mindenki rendszeresen befizet egy bizonyos összeget, majd az így összegyőlt megtakarításból megvásárolják a szerencsés tagnak az általa kiszemelt terméket (autó, lakás stb.). Akár szerencsével jár egy tag, akár nem, tovább kell fizetnie a számára meghatározott törlesztést egészen addig, amíg a csoport minden tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz.

Hogyan dıl el, hogy ki kapja meg az általa megszerezni kívánt dolgot?

Alapvetıen kétféle módon döntenek: elıtörlesztés vállalással és/vagy sorsolással. Az adott hónapban általában az a tag jut hozzá a vásárlói joghoz, aki a legtöbb elıtörlesztést vállalta. Ha valaki elıtörlesztést vállal elıre kifizeti a még meg sem kapott pénzösszeg egy részét. Amennyiben több ilyen tag is van, közülük sorsolással döntik el, hogy ki juthat hozzá a

vásárlói joghoz. Az is elıfordulhat, hogy kizárólag sorsolás alapján dıl el, hogy ki kapja meg az igényelt összeget. Tehát akinek kedvez a szerencse, az azonnal hozzájut a vásárlói joghoz, akinek nem, annak akár évekig várnia kell a sorára. Fontos tudni, hogy a csoport többi tagjának elıtörlesztés-vállalása nem kiszámítható, így a vásárlói jog mielıbbi megszerzése – a saját anyagi lehetıségeink mellett – a szerencsén múlik.

Megbízható cégek szervezik a fogyasztói csoportokat?

A fogyasztói csoportokat szervezı vállalkozások általában nem rendelkeznek a reklámokban feltüntetett összegekkel. Ezek a cégek nem állnak kapcsolatban bankokkal sem, amelyek rendelkeznének ezekkel az összegekkel. A csoportszervezı vállalkozás nem bank, semmilyen pénzügyi szolgáltatást nem végezhet, hitelt nem nyújthat. Kizárólag a fogyasztói csoportok szervezését és mőködtetését végzi. A fogyasztói csoportokba befizetett pénzek esetleges eltőnése esetén sem egyetlen hatóság, sem a bíróság nem tudja kártalanítani a tagokat.

Egyáltalán: készpénzhez jutok?

Nem. A fogyasztói csoportok nem pénzt, hanem vásárlói jogot adnak A megvásárolni kívánt autó vagy lakás értéke az az összeg, amelyre a hirdetések vonatkoznak. A hirdetésben sugalltakkal ellentétben a fogyasztói csoport tagja tehát nem készpénzhez jut, hanem a szerzıdésben szereplı áru vagy szolgáltatás tulajdonjogához. Ha például a tag a szerzıdés szerint az igényelt összeget autóvásárlásra kívánja felhasználni, akkor - amennyiben hozzájut az igényelt összeghez - azt csak autóvásárlásra fordíthatja. Ráadásul a vételárat nem a fogyasztói csoport tagja kapja, hanem közvetlenül az autó értékesítıjének fizetik ki.

Mikor juthatok az ígért javakhoz?

Mivel a vásárlói jog elnyerésének idıpontja nagyban függ a szerencsétıl, ezért elıre ezt nem lehet tudni. Még az is elıfordulhat, hogy csak a futamidı végén, 5, 10 illetve 15 év múlva jut hozzá.

A havonta befizetett törlesztı részletek után győlik kamat is?

Nem. A havi befizetések nem kamatoznak, tehát ha sem a nagy összegő befizetés, sem a szerencse révén nem kerülünk rövid idın belül kiválasztásra, akkor − szemben egy banki megtakarítással − nem lesz semmilyen gyarapodásunk az idıközi infláció ellensúlyozására.

Ezek szerint az is elıfordulhat, hogy hosszú évekig csak befizetek, de nem jutok például lakáshoz vagy autóhoz?

Igen, sıt sajnos ez a jellemzı.

Ha be szeretnék lépni egy fogyasztói csoportba, mit gondoljak végig?

Azt kell átgondolni, hogy valóban a fogyasztói csoport-e a legmegfelelıbb módja a megvásárolni kívánt termék vagy ingatlant megszerzésének? A vásárlói jog értéke beszőkíti a lehetıségeket. Elıfordulhat, hogy a fogyasztói csoport tagja csak több szerzıdés megkötésével juthat olyan összegő vásárlói joghoz, amire szüksége lenne. Csakhogy ebben az esetben az egyes vásárlói jogok elnyerésének idıpontja eltérı lehet, így lehetetlen azokat egyszerre felhasználni.

Ha már beléptem egy fogyasztói csoportba és rájöttem, hogy az nem nyújt számomra hitelt, kiléphetek belıle?

Ha a fogyasztói csoport tagja az aláírástól számított 30 napon belül meggondolja magát és szeretné felbontani a szerzıdést, akkor egy tízezer forint körüli összeg kivételével a már befizetett regisztrációs díjat és havi részletet/részleteket a fogyasztói csoportot szervező vállalkozás visszatéríti. Amennyiben „elıtörlesztést” vállal a következı közgyőlésre, úgy a szerzıdéstıl a közgyőlés napjáig állhat el. Érdemes ugyanakkor odafigyelni arra, hogy a leendı tagoknak a szerzıdés megkötésekor általában 1-2 havi részletet kell befizetniük, így az elállási idejük a közgyőlés napjáig – mely akár a szerzıdéskötést követı napra is eshet – lerövidül. A 30 napos határidı leteltével, vagy a közgyőlés után a fogyasztói csoport tagja csak rendes felmondással szüntetheti meg a szerzıdést. Ilyenkor azonban a regisztrációs díjat nem, a már befizetett havi részletet/részleteket pedig csak a futamidı végén, de kamatok nélkül kapja vissza. Az a tag, aki kiválasztásra került és hozzájutott az általa megszerezni kívánt vagyontárgyhoz, a szerzıdést rendes felmondással nem szüntetheti meg, amíg a szerzıdésben meghatározott valamennyi fizetési és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tett.

Vissza